Find butik
Find butik
Favoritter
Favoritter
Kurv
Kurv
0
Birk duftolie
Fischer Pure Nature

Birk duftolie

45,00 DKK

Duftolie.

10 ml 4.500,00 DKK/l
På lager - Levering 1-3 hverdage
Gratis levering til din lokale helsekostbutik

Varebetegnelse:

Duftolie.

Varebeskrivelse:

Indeholder naturlige og/eller naturidentiske duftstoffer.

Produktet er FAREMÆRKET. Se datablad her!

Brugsanvisning og forholdsregler:

Duftlampe/Aromalampe: Duftlampens skål fyldes næsten op med vand. 5-10 dråber olier dryppes i, og lyset tændes. Herefter opholder man sig i nærheden. Olien vil spredes i luften. Vi anbefaler at der regelmæssigt bliver udluftet i et rum hvor der bruges duftlamper.

Undgå kontakt med øjne, slimhinder og hud pga. risiko for irritation/overfølsomhed.
Anvendes fortyndet og kun udvortes.

Olierne har et naturligt indhold af deklarationspligtige parfumestoffer - se allergener.

UFI: 64AE-X0MC-T000-W7D8

Fare: Forårsager hudirritation. Kan forårsage allergisk hudreaktion. Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer. Forårsager alvorlig øjenirritation. Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.Må ikke komme i kontakt med øjne, hud eller tøj. Bær beskyttelseshandsker/øjenbeskyttelse.
VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/sæbe.
VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylningen.
I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge. Fremkald IKKE opkastning.

Opbevaring:

Tillukket, samt utilgængeligt for børn.

Ingredienser:

Parfum

Er der angivet en * ved en ingrediens, er den 100% økologisk

Allergener:

LIMONENE
CITRONELLOL
BENZYL BENZOATE
LINALOOL
GERANIOL
CITRAL

Leverandør:

Fischer Pure Nature ApS
DK-3480 Fredensborg

Stregkode:

5710918079030

Varenummer:

25533