Find butik
Find butik
Favoritter
Favoritter
Kurv
Kurv
0
Tilbud
Pascoflair
Pascoflair

Pascoflair

169,95 DKK
135,95 DKK
SPAR 34,00 DKK

Traditionelt plantelægemiddel.

30 tab 4,53 DKK/stk
På lager - Levering 1-3 hverdage
Gratis levering til din lokale Helsam

Varebetegnelse:

Traditionelt plantelægemiddel.

Varebeskrivelse:

Pascoflair, overtrukne tabletter.
Et traditionelt plantelægemiddel indeholdende ekstrakt af passionsblomstens urt til lindring af milde symptomer på mental stress og søvnbesvær.
Indikationen er alene baseret på traditionel anvendelse, dvs. erfaringer med anvendelse kendt gennem længere tid.

Pascoflair, overtrukne tablettet. Indeholder ekstrakt af passionsblomstens urt. Traditionel plantelægemiddel til lindring af milde symptomer på mental stress og søvnbesvær. Indikationen er alene baseret på traditionel anvendelse, dvs. erfaringer med anvendelse kendt gennem længere tid. Brugeren bør konsultere læge, hvis symptomerne, trods brug af lægemidlet, fortsætter eller hvis der viser sig bivirkninger, der ikke er nævnt i indlægssedlen. Erfaring med behandling af børn er utilstrækkelig. I indlægssedlen er det anført, at Pascoflair ikke bør anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. Kontraindikationer: Pascoflair indeholder glucose og saccharose. Særlige advarsler: Bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans, glucose/galactose malabsorption og sucrase-/isomaltasemangel. Sikkerhed i forbindelse med graviditet og amning er ukendt, hvorfor anvendelse af Pascoflair ikke anbefales. Pascoflair kan påvirke evnen til at køre bil eller føre maskiner. Pakningsstørrelser: 10, 30, 60, 90, 100 stk. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført. Læs indlægssedlen inden brug. Reg.indehaver: Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH, Schiffenberger Weg 55, 35394 Giessen, Tyskland

Daglig dosis:

Voksne, ældre:
Ved milde symptomer på mental stress: 2-3 tabletter daglig, fordelt jævnt over hele dagen.
Ved søvnbesvær: 1-2 tabletter en halv time før sengetid.
Maksimal daglig dosis: 3 tabletter.

Brugsanvisning og forholdsregler:

Tabletterne skal synkes hele med rigelig væske (helst et glas vand). Læs indlægssedlen før brug.

Produktet kan påvirke evnen til at køre og bruge maskiner. du må ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du er påvirket.

Kontakt lægen hvis du får det værre eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage. Det gælder også hvis du får bivirkninger, der ikke fremgår af indlægssedlen.
Må ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.
Anbefales ikke til gravide og ammende kvinder.

Indlægsseddel: Information til brugeren
Pascoflair, overtrukne tabletter. Ekstrakt af passionsblomst, urt.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel i brug, da den indeholder vigtige oplysninger.
Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter de anvisninger lægen eller apoteketspersonalet har givet dig.
- Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.
- Spørg apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide.
- Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.. Se punkt. 4.
- Kontakt lægen , hvis du får det værre eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage.

Oversigt over indlægssedlen:
1. Virkning og anvendelse
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pascoflair
3. Sådan skal du tage Pascoflair
4. Bivirkninger
5. Opbevaring
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse
Pascoflair er et traditionelt plantelægemiddel til lindring af milde symptomer på mental stress og søvnbesvær. Indikationen er alene baseret på traditionel anvendelse, dvs erfaringer med anvendelse kendt gennem længere tid. Kontakt lægen , hvis du får det værre eller hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage.
2. Det skal du vide, før du begynder at tage Pascoflair. Tag ikke Pascoflair
- hvis du er allergisk over for passionsblomst eller et af de øvrige indholdsstoffer i Pascoflair (angivet i punkt 6).
Børn: Erfaring med behandling af børn er utilstrækkelig. Pascoflair bør derfor ikke anvendes til børn under 12 år.
Brug af anden medicin sammen med Pascoflair
Anden medicin kan påvirke behandlingen med Pascoflair eller Pascoflair kan påvirke behandlingen med anden medicin. Du skal derfor altid tale med apotek eller læge, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig. Det gælder også for medicin som ikke er på recept, naturlægemidler, stærke vitamin og mineraler samt kosttilskud. Der er i øjeblikket ikke kendskab til problemer med brug af Pascoflair sammen med andre lægemidler, naturlægemidler, stærke vitamin, mineraler eller kosttilskud.
Graviditet, amning og frugtbarhed
Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge eller apotekspersonlaet til råds, før du tager Pascoflair. Bør ikke anvendes af gravide og ammende på grund af mangel på tilstrækkelige data. Der er ingen tilgængelige studier af påvirkning af frugtbarheden.
Trafik- og arbejdssikkerhed
Pascoflair kan virke sløvende i større eller mindre grad. Det skal du tage hensyn til, hvis du skal færdes i trafikken eller arbejde med maskiner. Hvis du er påvirket, bør du ikke køre bil eller betjene farlige maskiner. Pascoflair indeholder glucose, saccharose og maltodextrin
Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.
3. Sådan skal du tage Pascoflair
Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller apotekpersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.
Den anbefalede dosis er:
Voksne og ældre:
Til lindring af milde symptomer på mental stress:
2-3 tabletter dagligt, fordelt jævnt over hele dagen.
Ved søvnbesvær:
1-2 tabletter en halv time før sengetid.
Den maksimale dosis er 3 tabletter dagligt.
Pascoflair skal synkes hele med rigelig væske (helst et glas vand).
Hvis du ikke får det bedre i løbet af 14 dage, eller hvis du får det værre, skal du kontakte din læge.
Brug til børn
Erfaring med behandling af børn er utilstrækkelig. Bør derfor ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning.
Hvis du har taget for mange Pascoflair-tabletter
Kontakt læge, skadestue eller apotek hvis du eller andre, eller hvis du tror et barn har har taget flere Pascoflair end der står her og vedkommende af den grund føler sig utilpas. Tag pakningen med. Der er ikke set tilfælde af overdosering med Pascoflair. Hvis du har glemt at tage Pascoflair. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis du har flere spørgsmål om brugen af dette lægemiddel. Hvis du holder op med at tage Pascoflair Spørg lægen eller apotekspersonlaet hvis der er noget du er i tvivl om.
4. Bivirkninger
Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.
Der er i øjeblikket ikke kendskab til bivirkninger inden for den godkendte anvendelse.
Indberetning af bivirkninger
Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S, Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: [email protected]
Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.
5. Opbevaring
Må ikke opbevares over 30 °C. Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.
Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter "EXP."Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.
Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.
6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger
Pascoflair indeholder:
- Aktiv substans: 425 mg ekstrakt (som tørekstrakt) af Passiflora incarnata L., herba, (DER 5-7:1), svarerende til ca. 2-3 g tørret passionsblomst, urt. Ekstraktet er fremstillet med ethanol 50 % (V/V).
- Øvrige indholdsstoffer: Saccharose, maltodextrin, talkum, kalciumkarbonat,
croscarmellosenatrium, silica (kolloid, vandfri), cellulose), stearinsyre, hypromellose,
akaciegummi, magnesiumstearat, glukose (flydende, sprøjtetørret), tragant, shellac, bivoks
(hvid), karnaubavoks, gul jernoxid E172.
Udseende og pakningsstørrelser
Pascoflair er en overtrukken, rund lysegul tablet i blisterpakninger (PVC/PVDC/aluminium)
Pakningsstørrelser: 15, 30, 60 og 90 tabletter.
Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.
Indehaver af registreringen
Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Schiffenberger Weg 55, 35394 Giessen, Tyskland, Tlf.: +49 641 7960 0, fax: +49 641 7960 109
Fremstiller:
Pascoe pharmazeutische Präparate GmbH
Europastraße 2, 35394 Giessen, Tyskland
Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:
DK: Pascoflair
NO: Pascoflair
Denne indlægsseddel blev senest ændret 24.11.2021.

Opbevaring:

Opbevares utilgængeligt for børn. Må ikke opbevares over 30 °C.

Ingredienser:

Ekstrakt af tørret passionsblomst, urt (Passiflora incarnata L.herba)
Hjælpestoffer (glucose, saccharose, maltodextrin)

*=økologisk ingrediens, **=biodynamisk ingrediens

Leverandør:

AcuPharma A/S
DK-4000 Roskilde

Stregkode:

4039343169767

Varenummer:

27323